Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie


ZPOZ – Na straży Twojego zdrowia!
Aktualności
Podstawa prawna działalności
Nagrody, certyfikaty i wyróżnienia
Do pobrania
przychodnia, lekarz
lekarz rodzinnylekarz rodzinny - badanie

Twoja przychodnia lekarska

Placówka została utworzona na podstawie Uchwały nr 11 Rady Gminy z 12 listopada 1998 r. i wpisana do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzją nr 90/94 – S/98 z dnia 28 listopada 1998 r. – numer księgi rejestrowej 000000014653.

 

ZPOZ w Jędrzejowie jest samodzielnym publicznym ZOZ, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy – numer KRS 0000007026.

 

Działalnością naszego Zakładu kieruje Kierownik. Jego organem doradczym jest Rada Społeczna – organ inicjujący i opiniodawczy Rady Miejskiej.
Kierownikiem Zakładu jest mgr Marta Łysek.
Zastępcą Kierownika ds. medycznych jest lek. med. Dariusz Gliwiński.
Wykonują oni swoje zadania przy pomocy kierowników i pielęgniarek koordynujących z poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych.

 

W skład struktury Zakładu wchodzą:
⇒ dwie miejskie przychodnie nr 1 i 2 w Jędrzejowie
⇒ poradnia ginekologiczno-położnicza i pracownia cytologiczna
⇒ dwa wiejskie ośrodki zdrowia: w Rakowie i w Prząsławiu
⇒ gabinet fizjoterapii
⇒ gabinety medyczne zlokalizowane w szkołach na terenie miasta
i gminy Jędrzejów

Zakład prowadzi działalność na podstawie umów zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach.

Zakład posiada własne zaplecze diagnostyczne:
laboratorium analityczne i pracownię RTG.
Zawarte kontrakty gwarantują bezpłatną opiekę medyczną w szerokim zakresie. Oferujemy m.in. rehabilitację, wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i inne usługi w zakresie profesjonalnej opieki zdrowotnej.

Głównym obszarem działalności ZPOZ jest miasto i gmina Jędrzejów.

Zakład udziela świadczeń POZ pacjentom zapisanym na listę aktywną do lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania i położnej środowiskowo-rodzinnej. Świadczymy również usługi dla pacjentów spoza gminy Jędrzejów.

Nasze ośrodki zdrowia

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rakowie  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Prząsławiu
pediatra gabinet rehabilitacyjny lekarze interniści
Placówki Zakładu świadczą usługi zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wysokich kwalifikacji  personelu.
Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie wysokiej jakości usług, które spełniają oczekiwania pacjentów oraz kontrahentów. Cenimy zadowolenie i dobrą opinią naszych pacjentów, dlatego wciąż dążymy do podnoszenia poziomu świadczonych usług. Zapraszamy na wizytę u lekarza rodzinnego oraz u lekarzy specjalistów.
Świadczenia realizowane są  od poniedziałku do piątku.

nasz zespół

Jesteśmy na Google+
Google+