Laboratorium, diagnostyka i inne usługi medyczne w Jędrzejowie

INFORMACJE OGÓLNE

,,Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia’’ – to motto towarzyszy codziennej praktyce laboratoryjnej, aby wyniki wykonywanych przez nas badań były źródłem wiarygodnej i solidnej informacji diagnostycznej.

 

Laboratorium Diagnostyki Medycznej znajduje się na terenie Przychodni Rejonowej nr 2 w Jędrzejowie przy ulicy Chrobrego 4.
W laboratorium pobierany jest materiał do badań oraz wykonywane są analizy.

 

SPRAWDŹ SWOJE WYNIKI

 

Kierownikiem laboratorium i pełnomocnikiem ds. systemu zarządzania jakością jest mgr Elżbieta Lato-Karjakin.
Dla wygody pacjentów od czerwca 2009 r. uruchomiony został dodatkowy Punkt Pobrań w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ulicy 11 Listopada 26.

 

Laboratorium medyczne zarejestrowane jest w ewidencji, prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych oraz uczestniczy w ogólnopolskich kontrolach jakości badań oraz wykonuje codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę wykonywanych analiz, co umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu oferowanych usług.

 

W laboratorium wykorzystujemy wysokiej jakości wyposażenie pomiarowe, pomocnicze, odczynniki i materiały kontrolne. Istotnym elementem jest też system informatyczny, wykorzystujący nowoczesne, autorskie oprogramowanie, pozwalające zminimalizować ilość pomyłek oraz w znaczący sposób skrócić czas oczekiwania na wyniki.

 

Wszystkie dane gromadzone są na nośnikach elektronicznych, co pozwala na natychmiastowy dostęp do danych o wynikach pacjenta.

 

Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje zawodowe, które pozwalają na sprawne pobieranie materiału, fachowe wykonywanie analiz i doradztwo w zakresie doboru badań dla pacjentów indywidualnych. Zapewniamy specjalistyczną pomoc i pełną opiekę medyczną.

 

Wprowadzenie dokładnych procedur postępowania na każdym etapie pracy w laboratorium – dotyczących wykonywanych czynności, stosowanych metod, odczynników, materiałów odniesienia oraz wykorzystywanego sprzętu, pozwoliło na ujednolicenie procesów, eliminację błędów, a przez to zapewnienie wiarygodności wyników.

 

W naszym ośrodku zdrowia oferujemy szeroki zakres podstawowych badań laboratoryjnych (wykaz NFZ), szczepień oraz badań specjalistycznych z zakresu analityki klinicznej, (np. hormony, markery nowotworowe, alergeny) i mikrobiologii.
Część wymienionych analiz wykonujemy na miejscu, pozostałe w innych specjalistycznych laboratoriach.

 

Wykonujemy badania dla wielu placówek:
Niepublicznych i Gminnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Specjalistów prowadzących Prywatną Praktykę Lekarską oraz Lekarzy prowadzących Gabinety Medycyny Pracy.

 

Z każdą placówką podpisana jest umowa określająca zakres wykonywanych badań analitycznych.

 

Pacjent indywidualny na życzenie może wykonać każde badanie oferowane
w naszym laboratorium – według cennika dostępnego w Punkcie Rejestracyjnym Laboratorium.
Godziny otwarcia
Poradnik pacjenta