ZPOZ Jędrzejów – aktualności

Na stronie internetowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Jędrzejów znajdą Państwo wszystkie najważniejsze i aktualne informacje,  między innymi dotyczące bezpłatnych badań, planowanych i przeprowadzanych remontów czy odbierania wyników badań z punktu pobrań. Polecamy zapoznanie się z nimi przed wizytą w naszych placówkach.

Warto przyjrzeć się ofercie ZPOZ Jędrzejów, w której znajdą Państwo nie tylko usługi lekarza ginekologa i internisty, ale również rehabilitację dzieci i osób dorosłych.

Aktualne informacje

CERTYFIKAT ISO

Dnia 21 października 2014r otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie : PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, REHABILITACJA LECZNICZA 

Odbieranie wyników badań

25.03.2012

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 25.03.2013r wyniki badań z materiałów pobranych w Punkcie Pobrań mieszczącym się przy ul. 11 Listopada 26 w Jędrzejowie, będzie można odbierać w Rejestracji Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie. Dodatkowe informacje można uzyskać na miejscu.


Bezpłatne badania mammograficzne

28.11.2012

W dniach 17-18 grudnia 2012r będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek Miasta i Gminy Jedrzejów. Zapraszamy kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2012 roczniki od 1943 do 1962), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Badania będą wykonywane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, w mammobusie wyposażonym w nowoczesny aparat mammograficzny, który będzie stacjonował na placu przy Jędrzejowskim Centrum Kultury w Jędrzejowie ul. Piłsudskiego 3. Dodatkowe informacje i zapisy pod numerami telefonów podanymi na plakacie.

aktualności

Należy podkreślić, że rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piresi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia.

Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie

28.11.2012

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie zakończył w tym roku ostatni etap inwestycji pn. Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie. Inwestycja została rozpoczęta w 2010r. W ramach inwestycji istniejący obiekt został rozbudowany w celu poprawy warunków lokalowych, oraz dostosowania pomieszczeń do wymogów obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012, poz. 739).

W efekcie zrealizowanej inwestycji powstały dwa dodatkowe gabinety, poczekalnia dla pacjentów, oraz pomieszczenia sanitarne, w tym dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W końcowym etapie inwestycji zagospodarowano teren wokół budynku w celu wykonania stanowisk parkingowych. Dodatkowo wykonano drogę dojazdową do stanowisk parkingowych, oraz ogrodzenie wokół budynku. Łączny koszt inwestycji wynosił ok. 325 tys. zł. Środki na inwestycje pochodziły z budżetu gminy na lata 2010-2012.

W najbliższym czasie planowany jest zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń i udostępnienie dobudowanej części obiektu do użytkowania dla pacjentów ośrodka.

aktualności aktualności aktualności


REHABILITACJA JAK NOWA!!!

W bieżącym roku zakończyliśmy kolejny etap remontu i modernizacji swoich placówek w ramach dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012, poz. 739).Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Jędrzejów, oraz środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w roku bieżącym zostały kompleksowo wyremontowane pomieszczenia gabinetu fizjoterapii w ramach projektu pn. „Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej dla osób niepełnosprawnych.”

W wyniku remontu zostały wydzielone dodatkowe pomieszczenia (boksy), w których wykonywane są poszczególne rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych. Wyremontowane zostało pomieszczenie sanitarne z dostosowaniem dla pacjentów niepełnosprawnych, pomieszczenie przeznaczone do hydromasażu, pomieszczenie na szatnię dla pacjentów, oraz pomieszczenie, w którym między innymi prowadzona jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień dla osób niepełnosprawnych finansowana z budżetu Gminy Jędrzejów w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Gabinet fizjoterapii oferuje szeroki zakres wszechstronnych i profesjonalnych usług rehabilitacyjnych. Dzięki inwestycjom w sprzęt medyczny zwiększamy dostępność do naszych usług poprzez dodatkowe stanowiska zabiegowe. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę fizjoterapeutów, która cieszy się sympatią i zaufaniem pacjentów.

Poprawa warunków lokalowych, poprzez miedzy innymi zapewnienie pacjentom pełnej intymności podczas zabiegu, oraz poszerzenie oferty usług medycznych wpłynie korzystnie na poprawę jakości udzielanych świadczeń rehabilitacyjnych.

Więcej informacji o rodzaju wykonywanych zabiegów, jak również o działalności naszego Zakładu można znaleźć w zakładce – Oferta.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług.

06.06.2012

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie informuje, iż w dniu 15.05.2012r zostało podpisane porozumienie z Wojewódzką Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach w sprawie przyjęcia

Świętokrzyskiego Programu
“Przychodnie Przyjazne Kombatantom”.

Celem Programu jest zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym pełnej realizacji i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz zapewnienie dogodnych warunków leczenia.Program jest realizowany pod patronatem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Program realizują na zasadzie dobrowolności placówki ochrony zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego.

Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych, inwalidów wojennych oraz podopiecznych posiadających uprawnienia:

• Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
• Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
• Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
• Stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.


Odchodzi doktor Barbara Jaros-Lęcznar

Informujemy, iż z dniem 31.05.2011 roku zaprzestała udzielania świadczeń lek. med. Barbara Jaros-Lęcznar. Pani Doktor ponad 30 lat, z dużym zaangażowaniem, pracowała na rzecz pacjentów z terenu miasta i gminy Jędrzejów. Cieszyła się ogromnym zaufaniem i powszechnym szacunkiem.01.06.2011roku odbyło się uroczyste pożegnanie, na którym Kierownictwo i Pracownicy ZPOZ dziękowali za wieloletnią dobrą współpracę i troskę o zdrowie naszych pacjentów.

lek. med. Barbara Jaros-Lęcznar

Uprzejmie prosimy pacjentów zapisanych na listę aktywną do Pani Doktor o dokonanie ponownego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie deklaracji.

Deklarację można złożyć w każdej placówce naszej przychodni specjalistycznej.


 

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o położnej środowiskowej
ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JĘDRZEJOWIE
uprzejmie informuje, iż od 01.01.2012r planuje rozszerzyć zakres
swoich usług o
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
1. edukację w zakresie planowania rodziny,
2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
3. opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
4. opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
5. opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Pacjentki zainteresowane objęciem opieką medyczną przez położną
środowiskową proszone są o zgłaszanie się do
ADMINISTRACJI ZPOZ MIESZCZĄCEJ SIĘ W
PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 2 W JĘDRZEJOWIE PRZY
UL.B.CHROBREGO 4, celem złożenia deklaracji wyboru.
Deklarację można złożyć również w
PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ mieszczącej
się pod w/w adresem – (I piętro)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(041) 38622-77
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług medycznych.