Podstawa prawna działalności ZPOZ Jędrzejów

ZPOZ jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, działającym na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z póĹşn. zm.)
  2. Uchwały Rady Miejskiej Nr II/11/98 z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny ZOZ
  3. STATUTU (zobacz)
  4. Przepisów odrębnych.

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz podział zadań pomiędzy jednostki i komórki organizacyjne, oraz samodzielne stanowiska pracy określa REGULAMIN ORGANIZACYJNY.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zarządzenie kierownika (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Uchwała Nr 2 Rady Społecznej (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Załącznik 1 (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Załącznik 2 (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Załącznik 3a (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Załącznik 3b (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Załącznik 3c (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Załącznik 3d (zobacz)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Załącznik 3e (zobacz)

Warto skorzystać z profesjonalnej opieki medycznej internistów i lekarzy dziecięcych

podstawa-prawna