diagnostyka-w-laboratorium

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Laboratorium znajduje się na terenie Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jędrzejowie przy ulicy Chrobrego 4. Dodatkowo, dla wygody pacjentów od 15 maja 2023 roku uruchomiony zostanie dodatkowy Punkt Pobrań w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ulicy 11 Listopada 26 w Jędrzejowie.

Laboratorium zarejestrowane jest w Ewidencji, prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych oraz uczestniczy w ogólnopolskich kontrolach jakości badań. Codziennie wykonywana jest wewnątrzlaboratoryjna kontrola wykonywanych analiz, co umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu usług.

Oferujemy badania podstawowe (wykaz NFZ) i szeroki zakres badań specjalistycznych. Wykonujemy badania dla wielu placówek, w tym Niepublicznych i Gminnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gabinetów Medycyny Pracy oraz Specjalistów prowadzących Prywatną Praktykę Lekarską. Z każdą placówką podpisana jest umowa określająca zakres wykonywanych badań analitycznych. Pacjent indywidualny na życzenie, może wykonać każde oferowane w naszym laboratorium badanie – według cennika dostępnego w punkcie rejestracyjnym Laboratorium.

 

ORGANIZACJA PRACY LABORATORIUM

Laboratorium czynne jest codziennie – od poniedziałku do piątku.

 1. Pobieranie materiału do badań
  BADANIA POBIERANE SĄ PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ:
  - tel. 573 441 440 w godzinach: 11:00 – 15.00 (Laboratorium w Przychodni Nr 2, ul. B.Chrobrego 4), materiał do badań pobierany jest w godzinach: 7:40 – 9:40,
  - tel (41) 386 11 69 w godzinach:11:00 – 15:00 (Punkt Pobrań w Przychodni Nr 1, ul. 11 Listopada 26), materiał do badań pobierany jest w godzinach: 07:40 – 09:00
 2. Odbiór wyników badań laboratoryjnych
  - W FORMIE PAPIEROWEJ – W GODZINACH: 14.00-15.00 (LABORATORIUM W PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 2, UL. B.CHROBREGO 4),
  - W FORMIE PAPIEROWEJ – po godzinie 16:00 w PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1, ul. 11 Listopada 26 (dla osób, które miały pobrany materiał w Punkcie Pobrań w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie)
  - elektronicznie – na stronie internetowej ZPOZ: www.zpozjedrzejow.pl lub na Internetowym Koncie Pacjenta a także stronie internetowej Podwykonawcy, zgodnie z instrukcjami, otrzymanymi w punkcie rejestracyjnym Laboratorium.

PRZED POBRANIEM MATERIAŁU DO BADAŃ i DO ODBIORU WYNIKÓW - PACJENT MUSI OKAZAĆ SIĘ SWOIM DOWODEM OSOBISTYM oraz w PRZYPADKU ODBIORU WYNIKÓW POSIADAĆ DOKUMENT ODBIORU WYNIKÓW. 

 

WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

BADANIA WYKONYWANE Z KRWI

Czas: badania należy wykonywać w godzinach porannych (07.40 – 09.40) po przespanej nocy.

Dieta: na czczo tj. po co najmniej 12-godzinnej przerwie od spożycia ostatniego posiłku, (można spożywać niewielkie ilości przegotowanej wody lub mineralnej – bez dodatków). Po południu i wieczorem w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać obfitych posiłków (posiłek powinien być zwyczajny, jak co dzień, bez nienaturalnego wzbogacania ani ograniczania diety – lekka kolacja do godziny 19.00). W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, z wyjątkiem oznaczania poziomu glukozy. W dniach poprzedzających badanie bezwzględnie należy powstrzymać się od picia alkoholu. Bezpośrednio przed badaniem nie należy także palić papierosów.

Leki: na badania należy zgłaszać się przed zażyciem leków i preparatów witaminowych, chyba że lekarz postanowi inaczej. Próbki do oznaczeń poziomu leków muszą być pobierane przed zażyciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania (zgodnie z zaleceniem lekarza).

Inne: przed badaniem pacjent powinien odpoczywać co najmniej 15 minut w pozycji siedzącej. W dniach poprzedzających badanie nie należy wykonywać forsownego wysiłku fizycznego. Nie należy wykonywać badań w okresie miesiączki. W dniu badania unikać stresu.

Informacje dotyczące wybranych oznaczeń

Doustny test tolerancji glukozy (DTTG)

Przed obciążeniem glukozą pacjent nie zmienia normalnej diety i utrzymuje normalną aktywność fizyczną. Jeśli to możliwe odstawia w porozumieniu z lekarzem leki, które mogą wpłynąć na zmianę poziomu glukozy. Badanie powinno wykonywać się po 10 – 16 godzinnym wstrzymywaniu się od przyjmowania posiłków (dozwolone niewielkie ilości przegotowanej wody lub mineralnej – bez dodatków). Glukozę (75g) wykorzystywaną w badaniu, pacjent kupuje wcześniej w aptece.

Sposób postępowania:

 • pobranie krwi na czczo (czas 0),
 • wypicie rozpuszczonej w około 200 ml ciepłej wody glukozy (75g) w czasie 3-5 minut w obecności pracownika laboratorium,
 • pobranie krwi po jednej godzinie (dotyczy tylko kobiet w ciąży),
 • pobranie krwi po dwóch godzinach.

INR

Do badania INR pacjent przystępuje na czczo i przed zażyciem tabletki na rozrzedzenie krwi. Na wynik ma wpływ dieta, przyjmowane leki i inne preparaty jak np:

 • leczenie streptokinazą, podawanie heparyny w dużej dawce, leki przeciwdrgawkowe, penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, dziurawiec, żeń-szeń, białko soi (OBNIŻENIE INR)
 • barbiturany, szałwia, imbir, rumianek, mleczko pszczele, jednostronne odżywianie - ubogie w warzywa lub/i wysokotłuszczowe (PODWYŻSZENIE INR)

PSA

Fałszywie wysokie wartości przy pobraniu krwi do oznaczaniu stężenia PSA występują po uprzednim badaniu palpacyjnym gruczołu krokowego (DRE) i innych zabiegach na nim, po intensywnej jeździe na rowerze itp.

BADANIE MOCZU

Aby badanie moczu było wiarygodne i obiektywne, przed pobraniem wskazane jest unikanie spożywania pokarmów zawierających barwniki oraz leków zmieniających zabarwienie moczu
W dniu poprzedzającym badanie nie powinno się też wykonywać ciężkiego wysiłku fizycznego oraz unikać wysokobiałkowej diety
W przypadku kobiet, nie należy pobierać moczu podczas krwawień miesięcznych, jak też 2-3 dni przed spodziewaną miesiączką i tuż po jej zakończeniu. Materiał musi być dostarczony we właściwym pojemniku (sterylnym, zakupionym w aptece)

 • Badanie ogólne
  • przed pobraniem moczu do analizy pacjent musi wykonać toaletę zewnętrznych narządów płciowych (umyć je dokładnie wodą z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem),
  • mocz należy zebrać sterylnego pojemnika, szczelnie zamykanego,
  • u noworodków i małych dzieci stosować specjalne jałowe woreczki i postępować zgodnie z dołączoną do nich instrukcją. Następnie mocz przelać do sterylnego pojemnika zakupionego w aptece,
  • mocz powinien być oddany rano, po wypoczynku nocnym, z pierwszej porannej mikcji, z tzw. „środkowego strumienia” (pierwszą partię moczu oddać do toalety, a drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać do wyżej opisanego pojemnika tj. około 100ml).

Należy pamiętać, że składniki morfologiczne moczu są nietrwałe i dlatego mocz powinien być dostarczony do laboratorium (punktu pobrań) możliwie jak najszybciej.

 • Dobowa zbiórka moczu:
  • mocz po nocy ok. godziny 07.00 rano oddać do ubikacji i zapisać czas jego oddania,
  • od tej pory każdą porcję moczu zbierać do czystego, najlepiej nowego naczynia o objętości ok. 2-3 litry - za każdym razem szczelnie go zamykając i przechowując w chłodnym miejscu,
  • ostatnia porcja moczu – to mocz oddany ok. godziny 07.00 rano następnego dnia (zanotować dokładny czas oddania ostatniej porcji moczu),
  • zebrany mocz wymieszać i dokładnie zmierzyć objętość a następnie przelać część moczu do pojemnika jednorazowego, zakupionego w aptece (ok. 100 ml),
  • dostarczyć pojemnik, na którym trzeba napisać czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz dokładną jej objętość w mililitrach.

BADANIE KAŁU

 • badanie kału w kierunku krwi utajonej nie wymaga zachowania specjalnej diety
 • badanie kału w kierunku pasożytów należy powtarzać w pewnych odstępach czasu, ponieważ jaja, cysty lub formy larwalne niektórych pasożytów mogą pojawiać się w kale okresowo.
 • Kał – pasożyty i krew utajona:
  • pacjent pobiera małą ilość kału do specjalnego pojemnika (możliwość zakupu w aptece), służy do tego umieszczona w nim łopatka,
  • ważne aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału,
  • kał do analiz musi być dostarczony w dobrze zamkniętym pojemniku, najszybciej jak to jest możliwe, natomiast jeśli zachodzi konieczność - to dopuszczalne jest przechowywanie go w temperaturze 2-8 °C do 48 godzin.
    

 

Laboratorium naukowe 6
Laboratorium naukowe 1
Laboratorium naukowe 2
Laboratorium naukowe 3
Laboratorium naukowe 4
Laboratorium naukowe 5