rentgenInformacja

Jednostka Organizacyjna ZPOZ w Jędrzejowie, na podstawie art.32c, p.1 i 2; w związku z art. 4 Prawo Atomowe (Dz.U. z 2021r, poz. 623) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy / do 30 kwietnia 2024 działalność związana ze stosowaniem aparatów rentgenowskich – do celów diagnostyki medycznej – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Jednostka nie stosuje i nie posiada źródeł promieniotwórczych / substancji promieniotwórczych w związku z czym niemożliwe było i jest uwolnienie substancji promieniotwórczych do środowiska.